Veselé a barevné! Takové jsou Velikonoce s Big Boyem! 🐰🥚🐣 Tak neváhej, mrkni na naší nabídku, ať je ta pomlázka pořádně vymazlená.. 🤤

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže - Adventní kalendář BIG BOY® 

1. Provozovatel a organizátor soutěže 
Provozovatelem a organizátorem soutěže je společnost arachis s.r.o., IČ: 05249881, DIČ: CZ0524988, se sídlem: Štěrboholská 1434/102a, 10200 Praha – Hostivař, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 260681  

2. Doba trvání soutěže 
Soutěž je určena pro zákazníky arachis s.r.o. (dále jen BIG BOY), a to po dobu konání soutěže od 10.11.2022 do 24.12.2022. 


3. Účastníci soutěže 
Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let, která má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále také jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci BIG BOY a dále osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena nebude této osobě předána. Stejně nebude předána v případě, že BIG BOY zjistí, nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry, porušením těchto podmínek. BIG BOY si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play. 
Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce. 


4. Princip soutěže a získání výhry 
Soutěž je založena na principu „setři a vyhraj“ - tzn. Účastník, který setřením dvou stíracích polí pod hvězdičkou najde dva shodné symboly skákajícího panáčka BIG BOY, vyhrává. Stírací pole jsou dvojího typu – nevýherní: smutný smajlík, výherní: skákající panáček. Stírací políčka obsahují všechny adventní kalendáře. Počet výherních kusů je 1. 
V soutěži budou uděleny tyto výhry: 
 
Balíček produktů dle vlastního výběru v hodnotě 10 000 Kč včetně DPH. 

Účastník se dozví výhru okamžitě po setření výherního pole. V případě výhry je nutné zaslat na email: ahoj@bigboy.cz číslo objednávky a fotografii adventního kalendáře pro ověření pravosti  poskytnutých údajů. Účastník, bude po ověření výhry kontaktován k domluvení data předání výhry a výhra bude v domluveném termínu předána v místě sídla společnosti arachis s.r.o.. Pokud si Účastník do 14 dní od smluveného termínu výhru nevyzvedne, ztrácí na výhru nárok. 


5. Práva a povinnosti BIG BOY 
BIG BOY si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže a zároveň si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. BIG BOY je rovněž oprávněn soutěž dle svého uvážení prodloužit. BIG BOY si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté hlavní výhry propadají společnosti BIG BOY. 


6. Souhlas Účastníka 
Účastník souhlasí s poskytnutím jeho jména, příjmení, poštovní adresy, elektronické adresy a telefonního čísla BIG BOY, a to za účelem vyhodnocení soutěže a případné předání ceny. Společnost arachis s.r.o. je oprávněna dále zpracovávat tyto osobní údaje pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu dvou let od jejich poskytnutí. Účastník souhlasí také s tím, aby BIG BOY přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údaje, které o Vás zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Poskytnutý souhlas můžete kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky. Zpracování takových údajů ukončíme v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem Pokud však souhlas odvoláte před ukončením daného soutěžního období, nebude možné vám cenu předat. Máte právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domníváte-li se, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách https://www.bigboy.cz/osobni-udaje/ 


7. Zveřejnění pravidel 
Tato pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.bigboy.cz/pravidla-souteze
Účastí v této soutěži Účastníci souhlasí s dodržováním těchto pravidel. 
Pravidla jsou platná a účinná od 10.11.2022 do 24.12.2022. 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies